Ủy ban chứng khoán xử phạt 4 doanh nghiệp

CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia bị phạt 92,5 triệu đồng vì không công bố các tài liệu: Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ đợt phát hành trái phiếu năm 2020, 2021; báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán; báo cáo tài chính riêng và hợp nhất soát xét bán niên năm 2021; tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên năm 2021; tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2020. Báo cáo định kỳ tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022; Báo cáo tài chính năm 2022).

Công ty còn công bố không đúng thời hạn các tài liệu: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022; báo cáo định kỳ tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên năm 2021, 2022; tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên năm 2021, 2022; kết quả chào bán trái phiếu mã trái phiếu AGGH2122001; báo cáo tài chính bán niên 2023).

Ủy ban chứng khoán xử phạt 4 doanh nghiệp ảnh 1

CTCP Chứng khoán Đại Việt bị phạt số tiền lớn nhất, 435 triệu đồng, cho 2 lỗi vi phạm.

CTCP Chứng khoán Đại Việt bị phạt tổng cộng 435 triệu đồng cho 2 lỗi vi phạm. 85 triệu đồng là tiền phạt ành vi không duy trì hệ thống kiểm toán nội bộ. Đối với hành vi không đăng ký giao dịch chứng khoán, Chứng khoán Đại Việt bị phạt 350 triệu đồng. Công ty này đã được chấp thuận là công ty đại chúng nhưng không thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết. Ngoài chịuphạt tiền, công ty phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, buộc nộp hồ sơ đăng ký giao dịch chứng khoán cho Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con trong thời hạn tối đa 60 ngày theo quy định tại Nghị định 156.

CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (mã: HDC) có 3 lỗi vi phạm, bị phạt tổng cộng 235 triệu đồng. Trong đó, 60 triệu đồng là tiền phạt vì công bố thông tin không đúng thời hạn theo về tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Công ty bị phạt 25 triệu đồng do không đưa nội dung thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị, tiền lương của Tổng giám đốc (Giám đốc) và người quản lý khác thành mục riêng trong báo cáo tài chính và báo cáo đại Hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

Chưa hết, CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa – Vũng Tàu bị phạt 150 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn về Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022); công bố thông tin sai lệch. Công ty công bố thông tin sai lệch về số liệu tỷ lệ sở hữu trình bày tại thuyết minh náo cáo tài chính riêng năm 2022. Cụ thể: công ty sở hữu 100% Công ty TNHH MTV Quản lý Bất động sản và Dịch vụ Hodeco nhưng thuyết minh về đầu tư tài chính dài hạn tạ trang 29 ghi nhận công ty sở hữu 80% (tương đương 8 tỷ đồng) công ty con nêu trên.

CTCP Đầu tư Sao Thái Dương (mã: SJF) lãnh phạt 267,5 triệu đồng cho 2 hành vi vi phạm. Thứ nhất, công ty công bố báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 2 năm 2022 và quý 4 năm 2022 có nội dung sai lệch ở chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế, so với báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên năm 2022 đã được soát xét, và báo cáo tài chính tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán. Công ty buộc phải cải chính thông tin, bị phạt 175 triệu đồng.

Thứ hai, công ty không công bố báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên năm 2023 đã được soát xét; công bố không đúng thời hạn các tài liệu: báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên năm 2022 đã được soát xét, báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán, báo cáo tài chính riêng và hợp nhất các quý IV/2022, quý II, III/2023.

Xem thêm tại tienphong.vn