DNSE Detail Stock HDC
HDC

Nhà Bà Rịa VT

HOSE: CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

- tỷ

CẬP NHẬT

23/02/2024

Xem bảng giá

CẬP NHẬT

23/02/2024

Tổng quan

CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu hoạt động trong lĩnh vực:

- Kinh doanh - Phát triển nhà.
- Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp.
- Xây dựng các công trình giao thông.
- Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng.
- Sản xuất bê tông và các sản phẩm khác từ xi măng, vữa.
- Kinh doanh các dịch vụ du lịch.
- Đại lý dịch vụ bưu điện...
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của Nhà Bà Rịa VT

Giá hiện tại

972

0

0

-

1.39

-

0

1.89%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Đoàn Hữu Thuận

Website

CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu hoạt động trong lĩnh vực:

- Kinh doanh - Phát triển nhà.
- Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp.
- Xây dựng các công trình giao thông.
- Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng.
- Sản xuất bê tông và các sản phẩm khác từ xi măng, vữa.
- Kinh doanh các dịch vụ du lịch.
- Đại lý dịch vụ bưu điện...

Lịch sử phát triển:

- Ngày 29/05/1990: Tiền thân là Công ty Phát triển Nhà Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là doanh nghiệp nhà nước được thành lập.

- Ngày 29/10/1990: UBND Đặc Khu - Vũng Tàu - Côn Đảo có quyết định số 450/QĐ - UB về việc sát nhập Xí Nghiệp Dịch Vụ Nhà đất Và Xí Nghiệp Xây Dựng Nhà thuộc Sở Xây Dựng Đặc Khu - Vũng Tàu - Côn Đảo vào Công Ty Phát Triển Nhà.

- Ngày 03/12/1997: Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có quyết định số 17/QĐ-UBT về việc thành lập lại Doanh Nghiệp Công Ty Phát Triển Nhà Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (theo quyết định 388 của Chính Phủ).

- Ngày 26/09/2001: Thủ tướng chính phủ ra quyết định số 1274/QĐ-TTg về việc chuyển doanh nghiệp Công Ty Phát Triển Nhà Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thành Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Bà Rịa Vũng Tàu.

- Tháng 01/2002: Tăng vốn điều lệ lên 20.68 tỷ đồng.

- Tháng 12/2006: Tăng vốn điều lệ lên 40.69 tỷ đồng.

- Tháng 04/2007: Tăng vốn điều lệ lên 81.28 tỷ đồng.

- Ngày 08/10/2007: Niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

- Tháng 01/2010: Tăng vốn điều lệ lên 107.79 tỷ đồng.

- Tháng 04/2010: Tăng vốn điều lệ lên 154.75 tỷ đồng.

- Tháng 06/2010: Tăng vốn điều lệ lên 200 tỷ đồng.

- Tháng 06/2011: Tăng vốn điều lệ lên 238.99 tỷ đồng.

- Tháng 07/2012: Tăng vốn điều lệ lên 274.09 tỷ đồng.

- Năm 2014: Tăng vốn điều lệ lên 411 tỷ đồng.

- Ngày 13/01/2017: Tăng vốn điều lệ lên 450.78 tỷ đồng.

- Ngày 09/08/2018: Tăng vốn điều lệ lên 504.31 tỷ đồng.

- Ngày 12/07/2019: Tăng vốn điều lệ lên 579.24 tỷ đồng.

- Ngày 30/06/2020: Tăng vốn điều lệ lên 665.15 tỷ đồng.

- Ngày 03/08/2021: Tăng vốn điều lệ lên 831.43 tỷ đồng.

- Ngày 28/10/2021: Tăng vốn điều lệ lên 864.69 tỷ đồng.

- Tháng 07/2022: Tăng vốn điều lệ lên 1,080.85 tỷ đồng.

Thành viên Hội đồng quản trị

4.1 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của HDC có kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 4.1 năm)


Ban giám đốc

4.7 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của HDC có kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 4.7 năm)

Cổ đông lớn

Top 1 cổ đông lớn sở hữu 9.84% công ty.