Vận tải Khí và Hoá chất Việt Nam (PCT): Lợi nhuận sau thuế quý IV/2023 tăng 260%

Báo cáo tài chính quý IV/2023 vừa được công bố của PCT cho thấy, trong quý IV/2023, Công ty ghi nhận doanh thu 169,3 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 16,3 tỷ đồng, tăng 260%.

Giải trình nguyên nhân lợi nhuận tăng mạnh, PCT cho biết, các tài sản đầu tư đem lại hiệu quả tốt góp phần tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh trong quý IV và Công ty tiếp tục tăng cường công tác quản lý, quản trị, giám sát chặt chẽ chi phí sản xuất – kinh doanh để đạt được các chỉ tiêu theo kế hoạch năm đã đề ra.

Luỹ kế cả năm 2023, PCT ghi nhận 409,4 tỷ đồng doanh thu, tăng 34% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 37,5 tỷ đồng, tăng 164% so với năm trước.

Thực tế, PCT đã đặt kế hoạch kinh doanh khá khiêm tốn trong năm 2023. Theo đó, dù năm 2022 đã hoàn thành vượt các chỉ tiêu đặt ra, nhưng PCT vẫn đặt mục tiêu năm 2023 thấp hơn mức đạt được năm 2022. Cụ thể, Công ty đặt mục tiêu doanh thu 262,8 tỷ đồng, bằng 86% của năm 2022; lợi nhuận sau thuế 15,6 tỷ đồng, cao hơn 10% so với năm trước.

Một trong những con số đáng chú ý trong hoạt động của PCT năm 2023 là chi phí lãi vay tăng đột biến. Tính tới cuối năm 2023, Công ty ghi nhận chi phí lãi vay hơn 68 tỷ đồng, trong khi năm 2022 là 4,4 tỷ đồng.

Nguyên nhân chính xuất phát từ việc Công ty đang sở hữu các khoản vay nợ để đầu tư thêm 2 tàu năm 2023. Cụ thể, tính tới ngày 31/12/2023, Công ty có 154,5 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn, tăng 235,8% so với đầu năm. Đồng thời PCT sở hữu 494,8 tỷ đồng nợ vay dài hạn, tăng 168,6% so với đầu năm. Trong đó, vay mua tàu Goby giá trị 135,5 tỷ đồng; vay 185,9 tỷ đồng mua tàu Orion và 172 tỷ đồng vay mua tàu Loyal. Tất cả các khoản vay đều tại Ngân hàng Bảo Việt, kỳ hạn 60 tháng.

Tuy nhiên, việc bổ sung thêm tàu mới mang tới đóng góp tích cực cho hoạt động của doanh nghiệp. Năm 2023, Công ty ghi nhận doanh thu vận tải biển đạt 311,2 tỷ đồng, trong khi năm 2022 chỉ đạt 18,9 tỷ đồng. Dịch vụ vận tải biển cũng đóng góp lớn nhất cho tổng doanh thu với tỷ trọng 94,8%.

Thực tế, trái ngược với thị trường tàu container có xu hướng xuống dốc năm 2023, thị trường tàu dầu vẫn hoạt động tích cực với giá cước cao. Ngoài ra, thị trường tàu khí hoá lỏng (LNG) cũng "được mùa" khi giá cước vận chuyển giữ ở mức cao vì căng thẳng địa chính trị và việc đi qua các kênh đào gặp khó. Trong khi đó, đây là 2 lĩnh vực kinh doanh chính của PCT.

Công ty Cổ phần Vận tải Khí và Hoá chất Việt Nam trước đây là Công ty Cổ phần Dịch vụ - Vận tải Dầu khí Cửu Long, được thành lập năm 2007 với cổ đông sáng lập là Tổng công ty Khí (PV Gas); Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans) và Công ty cổ phần Kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam (PV Gas South).

Hiện tại, cơ cấu 4 cá nhân đang nắm tới 86,9% vốn điều lệ tại PCT bao gồm Đỗ Anh Việt, Nguyễn Hồng Hiệp, Trần Thị Thu Hà, Trần Vọng Phúc.

Cơ cấu chủ sở hữu của PCT tính tới cuối năm 2023

Cơ cấu chủ sở hữu của PCT tính tới cuối năm 2023

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn