DNSE Detail Stock PCT
PCT

V.tải khí H.chất VN

HNX: CTCP Vận tải Khí và Hoá chất Việt Nam

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

- tỷ

CẬP NHẬT

29/02/2024

Xem bảng giá

CẬP NHẬT

29/02/2024

Tổng quan

CTCP Vận tải Khí và Hoá chất Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực:

- Kinh doanh vận tải hành khách bằng Taxi theo hợp đồng, theo tuyến cố định, kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô, bằng đường thủy nội địa
- Mua bán: Phương tiện, máy móc thiết bị, phụ tùng ngành giao thông vận tải, sản phẩm Gas LPG, CNG, LNG
- Đại lý kinh doanh xăng dầu...
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của V.tải khí H.chất VN

Giá hiện tại

754

0

0

-

0.74

-

0

27.03%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Thị Ngọc Đẹp

Website

CTCP Vận tải Khí và Hoá chất Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực:

- Kinh doanh vận tải hành khách bằng Taxi theo hợp đồng, theo tuyến cố định, kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô, bằng đường thủy nội địa
- Mua bán: Phương tiện, máy móc thiết bị, phụ tùng ngành giao thông vận tải, sản phẩm Gas LPG, CNG, LNG
- Đại lý kinh doanh xăng dầu...

Lịch sử phát triển:

- Ngày 04/06/2007: CTCP Dịch vụ Vận tải Dầu khí Cửu Long được thành lập với vốn điều lệ ban đầu là 141.05 tỷ đồng.

- Tháng 02/2008: Tăng vốn điều lệ lên 230 tỷ đồng.

- Ngày 12/09/2011: Cổ phiếu của Công ty được niêm yết trên Sàn HNX.

- Ngày 12/11/2018: Công ty chính thức đổi tên thành Công ty Cổ phần Vận Tải Khí và Hóa Chất Việt Nam.

- Tháng 12/2022: Tăng vốn điều lệ lên 275.99 tỷ đồng.

Thành viên Hội đồng quản trị

1.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Hội đồng quản trị của PCT mới (nhiệm kỳ trung bình 1.0 năm)


Ban giám đốc

1.7 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Ban giám đốc của PCT mới (nhiệm kỳ trung bình 1.7 năm)

Cổ đông lớn

Top 4 cổ đông lớn sở hữu 78.76% công ty.