Vận tải và Xếp dỡ Hải An: Doanh thu, lợi nhuận giảm mạnh

Tại ngày 31/12/2023, HAH sở hữu tài sản ngắn hạn hơn 1.600 tỷ đồng và 3.758 tỷ đồng tài sản dài hạn. Bao gồm Phải thu ngắn hạn đạt hơn 1.005 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm 2022, chiếm 62% tài sản ngắn hạn.

Bên cạnh đó, tại 31/12/2023, nợ ngắn hạn đạt hơn 937 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm; nợ dài hạn đạt 1250 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm 2022. Theo đó, Hệ số nợ phải trả/ vốn chủ hữu đạt 2.07 lần.

Ngoài ra, Vận tải và Xếp dỡ Hải An sở hữu 663 tỷ đồng Quỹ đầu tư phát triển, 750 tỷ đồng Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và gần 510 tỷ đồng lợi ích cổ đông không kiểm soát.

Mới đây, Công ty cổ phần Vận tải và xếp dỡ Hải An đã phát hành thành công lô trái phiếu với tổng giá trị 500 tỷ đồng, đáo hạn vào ngày 02/02/2029. Lô trái phiếu này bắt đầu chào bán từ ngày 29/12/2023, đến ngày 02/20/2024, HAH mới hoàn thiện phân phối và thu tiền từ nhà đầu tư.

Mục đích lô trái phiếu là thanh toán tiền đóng tàu HCY – 266 cho Huanghai Shipbuilding Co. Ltd và thanh toán chi phí giám sát, chi phí trang bị ban đầu cho tàu, dự kiến 501,840 tỷ đồng. Lãi suất cố định trong suốt kỳ hạn trái phiếu là 6%/năm.

Đây là loại trái phiếu chuyển đổi, giá chuyển đổi 27,300 đồng/cp, có thể được điều chỉnh, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm, phát hành tại thị trường trong nước cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Trái phiếu bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu một năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp đặc biệt.

Tài sản đảm bảo lô trái phiếu là tàu HAIAN BELL, trọng tải 16,435 tấn, năm đóng tàu 2003, thuộc sở hữu của Công ty TNHH vận tải Container Hải An (Công ty con của HAH). Ngoài ra, HAH cam kết sẽ thay thế tài sản là tàu HCY-266 ngay sau khi tàu đủ điều kiện đăng ký giao dịch đảm bảo theo quy định.

Được biết, danh mục người sở hữu trái phiếu bao gồm Công ty quản lý quỹ SSI (80 tỷ đồng), Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Việt Nam (140 tỷ đồng), Quỹ đầu tư tăng trưởng Việt Nam DAIWA-SSIAM III (113 tỷ đồng) và  Japan South East Asia Finance Fund III L.P. (167 tỷ đồng).

Kết thúc phiên giao dịch ngày 15/2/2024, cổ phiếu HAH có giá đóng cửa 40,200 đồng/cổ phần.

Xem thêm tại vietnamfinance.vn