VE2 sắp bị hủy niêm yết hơn 2 triệu cổ phiếu

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa ban hành Quyết định số 893 về việc hủy bỏ niêm yết bắt buộc cổ phiếu VE2 của CTCP Xây dựng Điện VNECO2.

20a-5252

Theo đó, 2.158.880 cổ phiếu VE2 sẽ bị hủy niêm yết từ ngày 27/9 tới đây do tổ chức kiểm toán từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính năm 2022 của CTCP Xây dựng Điện VNECO2. Giá trị cổ phiếu hủy niêm yết (theo mệnh giá) là 21,6 tỷ đồng. Ngày giao dịch cuối cùng tại HNX là ngày 26/9/2023.

Đây là trường hợp hủy bỏ niêm yết bắt buộc theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 120 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Cụ thể, trong báo cáo tài chính năm 2022 của VNECO2, tổ chức kiểm toán đã từ chối đưa ra ý kiến trên các cơ sở: không tham chứng kiểm kê hàng tồn kho là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại ngày 31/12/2022; không thể kiểm tra tính đúng kỳ đối với khoản mục giá vốn bán hàng.

Đồng thời, đơn vị kiểm toán cũng chưa nhận được đầy đủ hồ sơ về việc đầu tư góp vốn vào CTCP VSG với số tiền 1,5 tỷ đồng và chưa nhận được thư xác nhận đối với các khoản phải thu của công ty.

Phía VNECO2 cũng đã có văn bản giải trình gửi Ủy ban Chứng khoán Hà Nội, theo đó, một số công ty không ký xác nhận phải thu – phải trả và một số công ty không trả nợ, có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản dẫn đến việc tổ chức kiểm toán bị hạn chế trong việc thu thập bằng chứng kiểm toán.

Từ năm 2018 đến nay, cổ phiếu VE2 liên tiếp bị HNX cắt margin, bị đưa vào diện kiểm soát, cảnh báo. Ngày 14/3/2023, cổ phiếu VE2 bị đình chỉ giao dịch do công ty chậm nộp báo cáo tài chính bán niên 2022 soát xét quá 6 tháng so với thời hạn quy định.

Ngày 21/5/2023, cổ phiếu VE2 tiếp tục bị đưa vào diện hạn chế giao dịch do chậm nộp báo cáo tài chính 2022 kiểm toán quá 45 ngày so với thời hạn quy định.

Trong năm 2022, mặc dù doanh thu tăng trưởng gấp đôi so với cùng kỳ lên mức 81 tỷ đồng nhưng VNECO2 vẫn ghi nhận khoản lỗ ròng lên đến 16,6 tỷ đồng do chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh. Trong đó, các khoản chi phí dự phòng tăng đột biến từ mức 1,3 tỷ đồng lên mức 15,9 tỷ đồng.

Trong quý 2/2023, VNECO2 ghi nhận tổng doanh thu sụt giảm 94,6% so với cùng kỳ năm 2022, xuống mức 1,3 tỷ đồng. Doanh thu giảm mạnh trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 584 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2022 dẫn đến VE2 báo lỗ sau thuế 847 triệu đồng, tăng hơn 3 lần so với khoản lỗ 233 triệu đồng trong quý 2/2022.

Xem thêm tại taichinhdoanhnghiep.net.vn