Vietcombank bổ nhiệm loạt lãnh đạo tại Trụ sở chính

Vietcombank bổ nhiệm loạt lãnh đạo tại Trụ sở chính- Ảnh 1.

Cụ thể, bà Hoàng Diễm Thùy - Trưởng Phòng Kinh doanh vốn Trụ sở chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Ban Giao dịch thị trường tài chính toàn cầu - Trụ sở chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam kể từ ngày 21/02/2024 với thời hạn 04 năm.

Ông Lục Diệu Khánh, bà Nguyễn Thị Thanh Tâm - Phó Trưởng phòng Kinh doanh vốn Trụ sở chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam và ông Phan Nghĩa Hiếu - Cán bộ phòng Kinh doanh vốn Trụ sở chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Giao dịch thị trường tài chính toàn cầu - Trụ sở chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam kể từ ngày 21/02/2024 với thời hạn 04 năm;

Bà Trương Diệu Linh - Trưởng Ban Định chế tài chính Trụ sở chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Ban Kinh doanh sản phẩm và dịch vụ vốn - Trụ sở chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam kể từ ngày 21/02/2024 với thời hạn 04 năm.

Ông Nguyễn Việt Anh - Phó trưởng Ban Chiến lược và Thư ký Hội đồng quản trị Trụ sở chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam và bà Phạm Thùy Dương - Phó Giám đốc Ban Định chế tài chính Trụ sở chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Kinh doanh sản phẩm và dịch vụ vốn - Trụ sở chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam kể từ ngày 21/02/2024 với thời hạn 04 năm;

Bà Nguyễn Mỹ Hạnh - Phó Trưởng phòng Kinh doanh vốn Trụ sở chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Phát triển sản phẩm và giám sát giao dịch vốn - Trụ sở chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam kể từ ngày 21/02/2024 với thời hạn 04 năm.

Bà Đỗ Diễm Hằng, cán bộ Văn phòng (Thư ký Ban lãnh đạo) Trụ sở chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam và ông Ngô Quốc Thái - cán bộ Phòng Kinh doanh vốn Trụ sở chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Phát triển sản phẩm và giám sát giao dịch vốn - Trụ sở chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam kể từ ngày 21/02/2024 với thời hạn 04 năm;

Bà Nguyễn Liên Hà - Phó Trưởng phòng Kinh doanh vốn Trụ sở chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Ban Định chế tài chính - Trụ sở chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam kể từ ngày 21/02/2024 với thời hạn 04 năm.

Bà Đinh Phương Thu Hà - Phó Giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Sở Giao dịch được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Ban Khách hàng Doanh nghiệp - Trụ sở chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam kể từ ngày 21/02/2024 với thời hạn 04 năm.

Xem thêm tại cafef.vn