VietinBank công bố lãi trước thuế 25.100 tỷ đồng, lợi nhuận quý IV tăng 43%

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank - Mã: CTG) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2023 với lợi nhuận sau thuế đạt 6.143 tỷ đồng, tăng 43,4% so với cùng kỳ. Lũy kế cả năm, lợi nhuận của VietinBank đạt 20.133 tỷ đồng, đứng thứ 4 toàn ngành (chưa tính đến Agribank).

Ngoài ra, VietinBank cũng công bố việc điều chỉnh hồi tố số liệu báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 theo Kiểm toán Nhà nước. Trong đó, các khoản mục thu nhập hoạt động khác, chi phí hoạt động, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng và chi phí thuế TNDN được điều chỉnh tăng. Sau điều chỉnh, lợi nhuận sau thuế của ngân hàng tăng gần 149 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong báo cáo tình hình tài chính, KTNN đã tăng những khoản mục như cho vay khách hàng, dự phòng rủi ro cho vay, tài sản cố định, tài sản có khác, khoản nợ khác, lợi nhuận sau thuế và một số chỉ tiêu ngoại bảng. Sau điều chỉnh, tổng tài sản vào cuối năm 2022 của VietinBank tăng hơn 381 tỷ đồng.

Khác với Vietcombank và BIDV, thu nhập lãi thuần trong quý IV của VietinBank tăng trưởng 14,7%, đạt 14.572 tỷ đồng khi chi phí lãi chỉ nhích nhẹ so với cùng kỳ.

Theo giải trình của Vietinbank, thu nhập lãi thuần tăng chủ yếu đến từ nỗ lực thúc đẩy dư nợ tín dụng, đáp ứng nhu cầu vốn của người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, ngân hàng cũng kiểm soát tốt chất lượng nợ.

Trong khi đó, các khoản thu ngoài lãi của ngân hàng lại giảm 4,2%, xuống hơn 3.900 tỷ đồng. Cụ thể, lãi từ hoạt động kinh doanh ngoại hối giảm 31,5%, xuống 763 tỷ đồng. VietinBank cho biết khoản thu nhập này đi xuống trong bối cảnh nhu cầu mua bán ngoại tệ của khách hàng thị trường 2 giảm vào cuối năm. Tuy nhiên, xét cả năm, hoạt động kinh doanh ngoại hối vẫn tăng trưởng 19,5%. 

Trong quý IV/2023, hoạt động dịch vụ và hoạt động kinh doanh khác đem về cho VietinBank lần lượt 1.553 tỷ đồng và 1.539 tỷ đồng. Trong đó, hoạt động kinh doanh khác ghi nhận mức tăng trưởng 17,5%.

Những mảng hoạt động như chứng khoán kinh doanh, chứng khoán đầu tư và thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần đóng góp không đáng kể vào lợi nhuận ngân hàng.

Kết quả kinh doanh quý IV của VietinBank.

Tổng thu nhập hoạt động (TOI) của VietinBank trong quý IV đạt 18.475 tỷ đồng, tăng 10,1%, trong khi chi phí hoạt động gần như không đổi, ở mức hơn 6.300 tỷ đồng. Do vậy, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng 15,6%, lên 12.171 tỷ đồng. 

Đồng thời, chi phí dự phòng rủi ro giảm 13,3% xuống 4.473 tỷ đồng. Theo giải trình, kết quả này đến từ việc ngân hàng luôn chủ động nhận diện sớm rủi ro để triển khai các biện pháp ứng xử kịp thời, đi đôi với kiểm soát chất lượng nợ và chuyển nhóm nợ phù hợp với mức độ rủi ro. 

Nhờ vậy, lợi nhuận trước thuế của VietinBank lên 7.699 tỷ đồng, tăng 43,4%. Lũy kế cả năm, lợi nhuận trước thuế ngân hàng ở mức 25.100 tỷ đồng, vượt qua kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) giao (22.500 tỷ đồng). 

Một số chỉ tiêu tài chính của VietinBank.

Tính đến cuối năm 2023, tổng tài sản của VietinBank đã vượt mốc 2 triệu tỷ đồng, tăng 12,4% so với đầu năm. Cho vay khách hàng đạt 1,47 triệu tỷ đồng, tăng 15,6%, quy mô đứng thứ ba trong nhóm Big4 (sau BIDV, Agribank).

Tiền gửi khách hàng đạt 1,41 triệu tỷ đồng, tăng 12,9% so với đầu năm. Trong đó, tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) tăng từ 22,3% vào đầu năm lên 26,7% vào cuối quý IV.

Cuối năm 2023, số dư nợ xấu của VietinBank ở mức 16.608 tỷ đồng, giảm so với kết quả cuối quý III là 18.941 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng giảm xuống còn 1,13%, thấp hơn so với đầu năm. 

Số nhân viên vào cuối năm 2023 của VietinBank đã giảm gần 500 người so với thời điểm đầu năm, đạt 24.642 nhân viên. Trong khi đó, chi phí bình quân cho nhân viên đã tăng lên 39 triệu đồng/người/tháng, cao hơn 6% so với năm ngoái.

Xem thêm tại vietnambiz.vn