Vietinbank sắp tăng vốn

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) vừa có nghị quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

Cụ thể, ngân hàng ghi nhận lợi nhuận riêng lẻ sau thuế năm 2022 đạt 16.528 tỷ đồng, cùng khoản điều chỉnh do thay đổi lợi nhuận năm trước là 86 tỷ đồng. Lợi nhuận phân phối là 16.442 tỷ đồng.

Sau khi trích quỹ bổ sung vốn điều lệ (822 tỷ đồng), trích quỹ dự phòng tài chính (1.644 tỷ đồng), trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (2.327 tỷ đồng), lợi nhuận còn lại của VietinBank là 11.648 tỷ đồng. Theo phê duyệt của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, ngân hàng sẽ dùng toàn bộ lợi nhuận còn lại này để chia cổ tức bằng cổ phiếu.

Trong năm 2023, VietinBank đã hoàn tất việc tăng vốn điều lệ lên 53.700 tỷ đồng từ nguồn lợi nhuận còn lại của năm 2020. Quy mô vốn này của Vietinabank đứng thứ ba trong nhóm bốn ngân hàng quốc doanh, thấp hơn BIDV, Vietcombank nhưng cao hơn Agribank. Xét toàn ngành, vốn điều lệ của VietinBank đang đứng vị trí thứ 4.

Nếu giữ lại toàn bộ lợi nhuận năm 2022 để chia cổ tức bằng cổ phiếu theo phương án đã phê duyệt, vốn điều lệ của VietinBank sẽ tăng lên hơn 65.300 tỷ đồng.

Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2024 gần đây, Chủ tịch VietinBank Trần Bình Minh đã kiến nghị tạo điều kiện cho các ngân hàng thương mại Nhà nước tăng vốn, nâng cao năng lực tài chính.

Hiện tại VietinBank đã nhận được ý kiến của Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính cho phép giữ lại toàn bộ lợi nhuận năm 2022 để tăng vốn thông qua chia cổ tức bằng cổ phiếu. 

Trên cơ sở đó, VietinBank đề xuất các cơ quan có thẩm quyền cho phép ngân hàng được giữ lại toàn bộ lợi nhuận năm 2023 để tăng vốn; phê duyệt chủ trương cho phép VietinBank được giữ lại toàn bộ lợi nhuận hàng năm của giai đoạn 2024-2028 để tăng vốn, nâng cao năng lực tài chính, mở rộng dư địa tăng trưởng tín dụng.

Trong bối cảnh nợ xấu tăng cao, sức ép cung ứng vốn cho nền kinh tế lớn, việc gia cố nền tảng vốn của hệ thống ngân hàng đặc biệt quan trọng. Chủ trương của Ngân hàng Nhà nước cũng khuyến khích các nhà băng trả cổ tức bằng cổ phiếu để tập trung nguồn lực tài chính cho xử lý nợ xấu trong năm 2024.

Năm 2023, lợi nhuận sau thuế của Vietinbank đạt hơn 20.000 tỷ đồng. Tổng dư nợ tín dụng của VietinBank đạt hơn 1,5 triệu tỷ đồng, tăng 15% so với cuối năm 2022. Tỷ lệ nợ xấu chỉ ở mức 1,15%. Tỷ lệ bao phủ nợ đạt 160%, duy trì ở mức cao. Huy động vốn của VietinBank tăng 13,7%, trong đó tiền gửi không kỳ hạn tăng 27%.

Tổng tài sản tại Vietinbank đến cuối năm 2023 đạt hơn 2 triệu tỷ đồng, tăng 12,5% so với đầu năm, đứng top 3 trong toàn hệ thống.

Xem thêm tại theleader.vn