VietinBank tăng mạnh lãi suất tiết kiệm

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) vừa điều chỉnh biểu lãi suất tiết kiệm dành cho khách hàng có khoản tiền gửi từ 300 triệu đồng trở lên. Biểu lãi suất tiết kiệm chính thức áp dụng kể từ ngày 15/4.

Theo đó, đối với khách hàng có khoản tiền gửi từ 300 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng,tăng ở các kỳ hạn từ 1-12 tháng và từ 24 tháng trở lên. 

Cụ thể, ở kỳ hạn 1-11 tháng, mức tăng trung bình 0,2 điểm phần trăm. Lãi suất tiết kiệm ở kỳ hạn 1-2 tháng tăng lên 1,9%/năm, kỳ hạn từ 3 tháng đến dưới 6 tháng là 2,2%/năm. Lãi suất tiết kiệm ở kỳ hạn 6 tháng đến dưới 11 tháng là 3,2%/năm.

Ở kỳ hạn 11-dưới 12 tháng, VietinBank hiện niêm yết lãi suất ở mức 4,5%/năm. Ở kỳ hạn từ 12 tháng đến dưới 24 tháng, mức lãi suất giữ nguyên, hiện ở mức 4,7%/năm. Đáng chú ý, lãi suất các kỳ hạn 24-36 tháng quay trở lại mốc 5%/năm. 

Đối với khách hàng có khoản tiền gửi từ 1 tỷ đồng trở lên, mức lãi suất tiết kiệm tăng trung bình 0,4 điểm %. Theo đó, lãi suất tiết kiệm ở kỳ hạn 1-2 tháng tăng lên 2,1%/năm, kỳ hạn từ 3 tháng đến dưới 6 tháng là 2,4%/năm. Lãi suất tiết kiệm ở kỳ hạn 6 tháng đến dưới 11 tháng là 3,4%/năm. Từ kỳ hạn 11 tháng-36 tháng, mức lãi suất tiết kiệm áp dụng tương tự như khách hàng có khoản tiền gửi từ 300 triệu đồng. 

Đối với khách hàng có khoản tiền gửi dưới 300 triệu đồng, mức lãi suất tiết kiệm giữ nguyên. 

Kỳ hạn Lãi suất tiết kiệm trước điều chỉnh Lãi suất tiết kiệm sau điều chỉnh (áp dụng khoản tiền gửi 300 triệu đồng) Lãi suất tiết kiệm sau điều chỉnh (áp dụng khoản tiền gửi 1 tỷ đồng) 
1 T - 2 T1,7%1,9%2,1% 
3 T - dưới 6 T2%2,2%2,4%
6 T - dưới 11 T3%3,2%3,4%
11 T- dưới 12 T3%4,5%

4,5%

12 T - dưới 24 T4,7%

4,7%

4,7%

24 T - 36 T 4,8% 5%

5%

Biểu lãi suất tiết kiệm trước và sau khi điều chỉnh tại VietinBank. 

Với việc điều chỉnh lãi suất ở kỳ hạn từ 1-12 tháng và 24-36 tháng đối với khoản tiền gửi từ 300 triệu đồng trở lên, VietinBank là ngân hàng đầu tiên tăng lãi suất trong nhóm Big 4. Sau lần điều chỉnh này, hiện mức lãi suất của VietinBank đang nhỉnh hơn so với 3 ngân hàng còn lại trong nhóm Big4 (Agribank, Vietcombank và BIDV). 

Trước đó, nhiều ngân hàng thương mại cổ phần cũng điều chỉnh tăng lãi suất huy động như: HDBank, MSB, Eximbank, NCB, VPBank, KienLong Bank,...

Xem thêm tại cafef.vn