Viglacera Thăng Long điều chỉnh giảm kế hoạch 2020

Viglacera Thăng Long điều chỉnh giảm kế hoạch 2020

HĐQT của CTCP Viglacera Thăng Long (UPCoM: TLT) vừa thông qua Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch năm 2020.

Cụ thể, TLT sẽ giảm 8% kế hoạch doanh thu năm 2020 và giảm 54% kế hoạch lãi trước thuế, lần lượt xuống còn 552 tỷ đồng và 12 tỷ đồng.

Bảng điều chỉnh kế hoạch năm 2020 của TLT
Nguồn: TLT

Trong quý 3, doanh thu của TLT đạt 158 tỷ đồng, vượt 5.5% so với kế hoạch quý và lãi trước thuế quý 3 của Công ty đạt hơn 5.6 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, TLT mang về 427 tỷ đồng doanh thu và 8 tỷ đồng lãi trước thuế.

Như vậy, khép lại 9 tháng đầu năm, TLT đã thực hiện được 77% kế hoạch doanh thu và 66% kế hoạch lãi trước thuế 2020 điều chỉnh.

Một số chỉ tiêu tài chính của TLT qua các quý trở lại đây. Đvt: Triệu đồng

Trong quý cuối năm, Công ty lên kế hoạch sản lượng sản xuất và tiêu thụ đều đạt 2.13 triệu m2 và dự kiến sẽ mang về 150 tỷ đồng doanh thu và 5 tỷ đồng lãi trước thuế.

Trên thị trường, giá cổ phiếu TLT hiện đang giao dịch quanh mức 9,700 đồng/cp (phiên sáng 14/12/2020), giảm 22% qua 1 quý trở lại đây với khối lượng giao dịch bình quân hơn 5,000 cp/phiên.

Minh Hồng

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút