Vinacafé Biên Hòa thay Tổng Giám đốc

HĐQT CTCP Vinacafé Biên Hòa (HOSE: VCF) vừa có quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Tân Kỷ (sinh năm 1968) giữ chức Tổng Giám đốc, thay cho ông Đoàn Quốc Hưng (sinh năm 1972) từ ngày 04/08.

Vinacafé Biên Hòa thay Tổng Giám đốc

HĐQT CTCP Vinacafé Biên Hòa (HOSE: VCF) vừa có quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Tân Kỷ (sinh năm 1968) giữ chức Tổng Giám đốc, thay cho ông Đoàn Quốc Hưng (sinh năm 1972) từ ngày 04/08.

Theo báo cáo quản trị 6 tháng 2023 của VCF, ông Hưng được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc từ ngày 30/06/2022. Vị này có trình độ Kỹ sư – Hóa phân tích. Nguyên nhân HĐQT miễn nhiệm ông Hưng là bởi ông có đơn từ nhiệm do chuyển công tác theo điều động của Tập đoàn.

Về tình hình kinh doanh, theo BCTC soát xét bán niên, VCF mang về 994 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước. Biên lãi gộp 23%, cùng kỳ năm trước 28%.

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023 của VCF
Đvt: Tỷ đồng

Doanh thu hoạt động tài chính ghi nhận 36 tỷ đồng, tăng 89% so với cùng kỳ. Trong đó, lãi tiền gửi ngân hàng và các hoạt động đầu tư khác hơn 35 tỷ đồng, gần gấp đôi cùng kỳ.

Nguồn: BCTC Công ty

Chi phí tài chính ở mức 5 tỷ đồng, giảm đến 94% do không còn ghi nhận dự phòng giảm giá đầu tư vào công ty con (cùng kỳ năm trước ghi nhận gần 83 tỷ đồng).

Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp cũng lần lượt giảm 60% và 50% so với cùng kỳ, xuống còn 2 tỷ đồng và 10 tỷ đồng.

Sau khi trừ đi chi phí và thuế, lãi ròng 6 tháng của Vinacafé Biên Hòa ở mức 195 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ.

Năm 2023, VCF đặt doanh thu mục tiêu tối thiểu 2,500 tỷ đồng (tăng 10% so với thực hiện 2022) và tối đa 3,000 tỷ đồng (tăng 32% so với thực hiện 2022). Lãi ròng mục tiêu tối thiểu là 380 tỷ đồng (tăng 19%), còn tối đa là 500 tỷ đồng (tăng gần 57%).

Như vậy, so với kế hoạch tối đa, VCF thực hiện được 33% kế hoạch doanh thu và 39% kế hoạch lãi ròng.

Về cơ cấu tài chính, tính tới ngày 30/06/2023, tổng tài sản Công ty xấp xỉ 2,244 tỷ đồng, tăng gần 7% so với đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn ở mức 1,096 tỷ đồng, giảm 7%.

Ngoài ra, tại cuối tháng 6, VCF cũng ghi nhận hơn 90 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng dưới dạng các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, đầu năm chỉ ghi nhận 400 triệu đồng.

Bên kia bảng cân đối, nợ phải trả của Công ty ở mức 386 tỷ đồng, giảm 13% so với đầu năm. Trong đó, vay ngắn hạn 77 tỷ đồng, giảm 69%.

Nguồn: BCTC Công ty

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên 04/08, giá cổ phiếu VCF dừng ở mức 195,100 đồng/cp, giảm hơn 12% so với đầu năm. 

Giá cổ phiếu VCF từ đầu năm 2023

Kha Nguyễn

FILI