Vinaconex (VCG) lên phương án chia cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 12%

Theo đó, Vinaconex dự kiến phát hành hơn 64 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 12%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 12 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

Nguồn vốn được sử dụng để phát hành là hơn 641 tỷ đồng, được trích từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và sau khi trích lập các quỹ đầy đủ theo quy định của pháp luật theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023.

Thời gian dự kiến phát hành trong năm 2024 và sau khi được UBCK chấp thuận. Vốn điều lệ của Công ty dự kiến sau khi phát hành thêm là hơn 5.986 tỷ đồng.

Năm 2024, Vinaconex cũng dự kiến chia cổ tức 12%, đồng thời đặt mục tiêu doanh thu, lợi nhuận sau thuế hợp nhất lần lượt đạt 15.000 tỷ đồng và 950 tỷ đồng, bằng 115% và 240% so với thực hiện năm 2023; doanh thu, lợi nhuận sau thuế Công ty Mẹ lần lượt đạt 10.500 tỷ đồng và 860 tỷ đồng, bằng 120% và 391% với thực hiện năm 2023.

Mới đây, Công ty đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2024 với doanh thu thuần đạt 2.650 tỷ đồng, tăng trưởng 35% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 482,6 tỷ đồng, gấp gần 26 lần mức lãi 18,8 tỷ đồng của quý I/2023. Lợi nhuận thuộc về cổ đông Công ty mẹ là 463 tỷ đồng.

Như vậy, kết thúc 3 tháng, dù VCG mới hoàn thành 18% mục tiêu doanh thu nhưng đã đạt hơn 50% mục tiêu lợi nhuận năm.

Vinaconex cho biết, nguyên nhân dẫn đến lợi nhuận năm nay tăng trưởng mạnh là do Tổng công ty đẩy mạnh hoạt động kinh doanh bất động sản góp phần tăng lợi nhuận trong quý I/2024.

Tính đến cuối quý I, tổng tài sản của Vinaconex là 29.071 tỷ đồng, giảm 1.622,9 tỷ đồng so với đầu năm. Cụ thể, tiền và tương đương tiền giảm hơn một nửa về còn 1.309 tỷ đồng; đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 373 tỷ đồng về 1.114,5 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn giảm 124 tỷ đồng về 6.946 tỷ đồng. Riêng hàng tồn kho doanh nghiệp tăng thêm 326 tỷ đồng, lên 7.213,6 tỷ đồng.

Nợ phải trả của VCG còn 18.344,8 tỷ đồng, giảm được 2.108,5 tỷ đồng so với đầu năm. Nợ giảm chủ yếu do phải trả người bán ngắn hạn giảm 640 tỷ đồng, xuống 1.600 tỷ đồng và nợ vay tài chính ngắn hạn giảm 1.535 tỷ đồng, xuống 4.601 tỷ đồng.

Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch ngày 6/5, cổ phiếu VCG đứng tại mức giá 22.900 đồng/CP, khối lượng khớp lệnh hơn 4 triệu đơn vị.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn