VNECO2 lỗ sau thuế hơn 798 triệu đồng trong quý 3/2023

Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO2 (mã chứng khoán VE2 - UPCoM) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3 và luỹ kế 9 tháng 2023. Theo đó, trong quý 3, doanh thu thuần của VNECO2 đạt vỏn vẹn 322,7 triệu đồng, giảm 94% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo VNECO2, trong quý 3/2023, các công trình có giá trị lớn đang dở dang chưa đưa vào nghiệm thu quyết toán, thêm việc công ty đang tập trung thu hồi nợ khó đòi từ các công trình dẫn đến tình trạng doanh thu giảm sút. Công ty lỗ gộp gần 55,4 triệu đồng (cùng kỳ năm ngoái lỗ gộp 459,8 triệu đồng) do kinh doanh dưới giá vốn 378 triệu đồng.

Kỳ này, doanh thu tài chính Xây dựng điện VNECO2 tăng từ hơn 3 triệu đồng lên hơn 13,3 triệu đồng do sau khi thu hồi được công nợ, ngoài việc chi trả các khoản vay ngân hàng, khoản còn lại, phía ngân hàng giữ lại để bảo lãnh các nghĩa vụ của các hợp đồng thi công.

Trong khi đó, chi phí tài chính VNECO2 cũng giảm 88%, xuống hơn 94,4 triệu đồng do trong năm, công ty đã thực hiện thanh toán nợ cho ngân hàng. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng nhẹ lên 660,4 triệu đồng.

Với kết quả trên, VNECO2 báo lỗ sau thuế hơn 798 triệu đồng trong quý 3/2023, trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ hơn 1,51 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2023, doanh thu thuần của VE2 giảm gần 97%, chỉ còn 1,73 tỷ đồng. Công ty lỗ sau thuế 2,54 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ hơn 1 tỷ đồng) và nâng lỗ luỹ kế lên hơn 15,1 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý 3, tổng tài sản của VNECO2 là hơn 66,1 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 16% so với đầu năm. Trong đó, Công ty còn hơn 1,1 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng; các khoản phải thu ngắn hạn khách hàng tăng hơn 75%, lên hơn 40,3 tỷ đồng. VNECO2 cũng trích lập dự phòng hơn 18,3 tỷ đồng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi. Ngoài ra, công ty còn gần 14 tỷ đồng hàng tồn kho là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang.

Trong khi đó, nợ phải trả của VE2 còn hơn 59,3 tỷ đồng, tăng 12,5% chủ yếu do khoản vay nợ thuê ngắn hạn tăng từ hơn 1 tỷ đồng lên hơn 5,3 tỷ đồng. Còn lại, nợ chủ yếu từ phải trả người bán ngắn hạn, người mua trả tiền trước ngắn hạn…

Mới đây, VNECO2 thông báo, ông Lê Minh Dũng, cổ đông lớn của công ty đã bán toàn bộ 230.000 cổ phiếu, tỷ lệ 10,96% trong ngày 13/10, qua đó không còn là cổ đông lớn của VE2.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 20/10, VE2 đứng tại giá 10.100 đồng/cp.

Xem thêm tại taichinhdoanhnghiep.net.vn