VNECO2 (VE2) báo lỗ sau thuế 2,54 tỷ đồng sau 9 tháng

VNECO2 (VE2) báo lỗ sau thuế 2,54 tỷ đồng sau 9 tháng

Trong quý III, doanh thu thuần doanh nghiệp đạt vỏn vẹn 322,7 triệu đồng, giảm 94% so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty cho biết, trong quý III/2023, các công trình có giá trị lớn đang dở dang chưa đưa vào nghiệm thu quyết toán, bên cạnh đó, do Công ty đang tập trung thu hồi nợ khó đòi từ các công trình dẫn đến tình trạng doanh thu giảm sút.

Do kinh doanh dưới giá vốn 378 triệu đồng, Công ty lỗ gộp gần 55,4 triệu đồng (cùng kỳ năm ngoái lỗ gộp 459,8 triệu đồng).

Kỳ này, doanh thu tài chính Công ty tăng từ hơn 3 triệu đồng lên hơn 13,3 triệu đồng do sau khi thu hồi được công nợ, ngoài việc chi trả các khoản vay ngân hàng, khoản còn lại, phía ngân hàng giữ lại để bảo lãnh các nghĩa vụ của các hợp đồng thi công.

Trong khi đó, chi phí tài chính VNECO2 cũng giảm 88%, xuống hơn 94,4 triệu đồng do trong năm, Công ty đã thực hiện thanh toán nợ cho ngân hàng. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng nhẹ lên 660,4 triệu đồng.

Từ những yếu tố trên, VNECO2 báo lỗ sau thuế hơn 798 triệu đồng trong quý III/2023, trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ hơn 1,51 tỷ đồng.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2023, doanh thu thuần của VE2 giảm gần 97%, chỉ còn 1,73 tỷ đồng. Công ty lỗ sau thuế 2,54 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ hơn 1 tỷ đồng) và nâng lỗ luỹ kế lên hơn 15,1 tỷ đồng.

Năm 2023, HĐQT VNECO2 đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh với tổng doanh thu và thu nhập đạt 50 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế bằng 0. Như vậy, với số lỗ trên, Công ty còn cách xa kế hoạch năm.

Tính đến cuối quý III, tổng tài sản của VNECO2 là hơn 66,1 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 16% so với đầu năm. Trong đó, Công ty còn hơn 1,1 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng; các khoản phải thu ngắn hạn khách hàng tăng hơn 75%, lên hơn 40,3 tỷ đồng. VNECO2 cũng trích lập dự phòng hơn 18,3 tỷ đồng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi. Ngoài ra, Công ty còn gần 14 tỷ đồng hàng tồn kho là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang.

Trong khi đó, nợ phải trả của VE2 còn hơn 59,3 tỷ đồng, tăng 12,5% chủ yếu do khoản vay nợ thuê ngắn hạn tăng từ hơn 1 tỷ đồng lên hơn 5,3 tỷ đồng. Còn lại, nợ chủ yếu từ phải trả người bán ngắn hạn, người mua trả tiền trước ngắn hạn…

Mới đây, VNECO2 thông báo, ông Lê Minh Dũng, cổ đông lớn của Công ty đã bán toàn bộ 230.000 cổ phiếu, tỷ lệ 10,96% trong ngày 13/10, qua đó không còn là cổ đông lớn của VE2.

Từ ngày 19/10 đến ngày 17/11, bà Đỗ Thị Trường, vợ ông Lê Minh Đức, Thành viên HĐQT VE2 cũng đăng ký bán toàn bộ 170.000 cổ phiếu VE2, tỷ lệ 8,1% để giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân thông qua phương thức thoả thuận và khớp lệnh.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VE2 bị Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội đưa vào diện hạn chế giao dịch từ ngày 06/10 do Công ty bị huỷ bỏ niêm yết bắt buộc do tổ chức kiểm toán từ chối cho ý kiến đối với BCTC năm 2022, thuộc trường hợp cổ phiếu bị đưa vào diện hạn chế giao dịch theo quy định.

Trước đó, ngày 31/08, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã ban hành Quyết định số 893/QĐ-SGDHN về việc huỷ bỏ niêm yết bắt buộc cổ phiếu VE2 của CTCP Xây dựng Điện VNECO2. Theo đó, 2.158.880 cổ phiếu VE2 sẽ bị huỷ niêm yết trên sàn HNX từ ngày 27/9. Cổ phiếu VE2 sau đó đã chuyển sang đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM từ ngày 6/10.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 20/10, VE2 đứng tại giá 10.100 đồng/CP.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn