Xây dựng Dầu khí IDICO (ICN) tiếp tục trả cổ tức 20% bằng tiền, IDICO nhận về hơn 20 tỷ đồng

Xây dựng Dầu khí IDICO (ICN) tiếp tục trả cổ tức 20% bằng tiền, IDICO nhận về hơn 20 tỷ đồng

Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 4/9, thời gian thanh toán cổ tức dự kiến ngày 26/9/2023. Như vậy, với xấp xỉ 12 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty dự kiến phải chi khoảng 24 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Trong đó, công ty mẹ là Tổng công ty IDICO – CTCP (IDC – sàn HNX) đang sở hữu 51% vốn, tương ứng nắm giữ 6,12 triệu cổ phiếu ICN, sẽ nhận về 12,24 tỷ đồng cổ tức của Xây dựng Dầu khí IDICO.

Trước đó, Xây dựng Dầu khí IDICO đã thực hiện 5 đợt tạm ứng cổ tức năm 2022 với tổng tỷ lệ cổ tức khủng, lên tới 250%, trong đó lần chốt quyền chia cổ tức gần nhất là 20/6/2023 với tỷ lệ 70% bằng cổ phiếu, còn lại 4 lần tạm ứng trước đều bằng tiền mặt.

Hiện Công ty mới chỉ có báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán, với doanh thu đạt hơn 611 tỷ đồng, tăng gấp hơn 3,4 lần so với năm trước đó; lợi nhuận sau thuế cũng tăng trưởng ấn tượng gấp hơn 7 lần so với kết quả năm 2021, đạt hơn 342 tỷ đồng. EPS đạt 17.615 đồng/CP, gấp gần 4 lần so với năm 2021 đạt 4.703 đồng/CP.

Tính đến cuối năm 2022, tổng tài sản của Xây dựng Dầu khí IDICO gần 1.344 tỷ đồng, tăng nhẹ 3,23% so với đầu năm. Đáng chú ý, tiền và các khoản tương đương tiền tăng gấp gần 3 lần lên hơn 84 tỷ đồng và hàng tồn kho tăng gấp gần 8,5 lần từ hơn 35 tỷ đồng lên xấp xỉ 333,4 tỷ đồng.

Trong khi đó, nợ phải trả giảm 14,3% xuống còn hơn 1.006 tỷ đồng, với nợ dài hạn vẫn chiếm tỷ trọng chủ yếu, xấp xỉ 813 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2022 của ICN là hơn 217,5 tỷ đồng. Vốn điều lệ xấp xỉ 120 tỷ đồng.

Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch ngày 23/8, cổ phiếu ICN giảm nhẹ 0,37% xuống mức 53.300 đồng/CP, khối lượng khớp lệnh đạt gần 2.200 đơn vị.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn