XLV sắp chia cổ tức 2022 bằng tiền, tỷ lệ 10%

CTCP Xây Lắp và Dịch vụ Sông Đà (UPCoM: XLV) thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 là ngày 16/06/2023. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 15/06/2023.

XLV sắp chia cổ tức 2022 bằng tiền, tỷ lệ 10%

CTCP Xây Lắp và Dịch vụ Sông Đà (UPCoM: XLV) thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 là ngày 16/06/2023. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 15/06/2023.

XLV hiện có 3 triệu cp đang lưu hành và với tỷ lệ 10% (cổ đông sở hữu 1 cp được nhận 1,000 đồng), ước tính Công ty cần chi 3 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này. Ngày thực hiện thanh toán 26/06/2023.

Năm 2022, lãi ròng Công ty đạt 5 tỷ đồng, tăng 75% so với năm trước.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu XLV gần như không có thanh khoản, chiếu theo giá đóng cửa ngày 26/05 ở mức 9,300 đồng/cp, tăng 22% so với đầu năm.

Giá cổ phiếu XLV từ đầu năm 2023

Kha Nguyễn

FILI