Xuống sàn UPCoM, cổ phiếu IBC vẫn bị vào diện đình chỉ giao dịch

Thông báo mới nhất từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), ngày 15/12/2023 sẽ là ngày giao dịch đầu tiên của hơn 83 triệu cổ phiếu IBC - CTCP Đầu tư Apax Holdings trên sàn UPCOM, giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 1.700 đồng/cổ phiếu.

Tuy nhiên, đi cùng với thông báo trên, HNX cũng công bố quyết định đưa vào diện đình chỉ giao dịch đối với cổ phiếu IBC kể từ ngày 15/12/2023. Lý do vì tổ chức đăng ký giao dịch là công ty bị hủy bỏ niêm yết bắt buộc do vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin, theo quy định tại điểm o khoản 1 Điều 120 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

Trước đó, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) có công văn về việc hủy bỏ niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu IBC từ ngày 6/12 do tổ chức niêm yết vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin, thuộc trường hợp chứng khoán bị hủy bỏ niêm yết bắt buộc.

Theo HOSE, cổ phiếu IBC hiện đang trong 3 diện theo dõi vi phạm gồm đình chỉ giao dịch do tổ chức niêm yết tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi bị đưa vào diện hạn chế giao dịch; cổ phiếu bị kiểm soát do chậm nộp BCTC soát xét bán niên 2023 quá 30 ngày so với thời gian quy định; và bị cảnh báo do tổ chức niêm yết chưa họp ĐHĐCĐ thường niên quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

HOSE còn cho biết, IBC chưa công bố thông tin báo cáo tài chính kiểm toán 2022; Báo cáo tài chính quý 1, quý 2 và soát xét bán niên 2023; Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2023 và chưa tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023. Kể từ thời điểm bị đình chỉ giao dịch đến nay, các vi phạm công bố thông tin của Công ty chưa được khắc phục, có khả năng tiếp tục xảy ra và kéo dài, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin và ảnh hưởng đến quyền lợi cổ đông.

Nội bộ Apax Holdings cũng biến động mạnh sau khi cổ phiếu công ty bị hủy niêm yết. Theo công bố, 3 thành viên HĐQT đã nộp đơn từ nhiệm là ông Quách Mạnh Hào, Nguyễn Minh Chính và Nguyễn Trọng Quỳnh, đều với lý do cá nhân. Nếu được thông qua, HĐQT IBC sẽ chỉ còn 2 người là Chủ tịch HĐQT Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) và ông Nguyễn Ngọc Khánh.

Xem thêm tại cafef.vn