DNSE Detail Stock IBC
IBC

ĐT APAX HOLDINGS

HOSE: CTCP Đầu tư Apax Holdings

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

- tỷ

CẬP NHẬT

25/02/2024

Xem bảng giá

CẬP NHẬT

25/02/2024

Tổng quan

CTCP Đầu tư Apax Holdings hoạt động trong lĩnh vực:

- Hoạt động tư vấn, quản lý
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ giáo dục, giáo dục văn hóa nghệ thuật, giáo dục mầm non, tiểu học, trung học, đại học và sau đại học
- Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính, hỗ trợ tổ chức tua du lịch, đại lý du lịch, dịch vụ lưu trú ngắn ngày
- Kinh doanh bất động sản; hoạt động dịch vụ vận tải...
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của ĐT APAX HOLDINGS

Giá hiện tại

1,200

0

0

-

-0.12

-

0

1.33%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

CTCP Đầu tư Apax Holdings hoạt động trong lĩnh vực:

- Hoạt động tư vấn, quản lý
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ giáo dục, giáo dục văn hóa nghệ thuật, giáo dục mầm non, tiểu học, trung học, đại học và sau đại học
- Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính, hỗ trợ tổ chức tua du lịch, đại lý du lịch, dịch vụ lưu trú ngắn ngày
- Kinh doanh bất động sản; hoạt động dịch vụ vận tải...

Lịch sử phát triển:

- Ngày 19/03/2012: Được thành lập với vốn điều lệ ban đầu là 3,000,000,000 đồng.

- Tháng 06/2013: Tăng vốn điều lệ lên 4,000,000,000 đồng.

- Tháng 08/2015: Tăng vốn điều lệ lên 50,000,000,000 đồng.

- Tháng 09/2015: ĐHĐCĐ công ty quyết định tăng vốn lên 63,010,600,000 đồng. Công ty hoàn thiện đợt tăng vốn vào ngày 07/09/2015 khi nhận giấy phép đăng ký kinh doanh số 0105824156 thay đổi lần thứ 4 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hà Nội.

- Ngày 16/05/2016 Công ty được Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 48/2016/GCNCP - VSD với số lượng chứng khóan đăng ký là 6,301,060 cổ phiếu với mã chứng khoán đăng ký là IBC.

- Ngày 25/10/2016: Giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu 10,000đ/CP.

- Tháng 12/2016: Tăng vốn điều lệ lên 313,010,600,000 đồng.

- Tháng 08/2017: Tăng vốn điều lệ lên 688,800,000,000 đồng.

- Ngày 12/12/2017: Hủy niêm yết trên sàn UPCoM.

- Ngày 15/12/2017: Là ngày giao dịch đầu tiên trên sàn HOSE với giá tham chiếu là 20,000 đ/CP.

- Ngày 03/07/2019: Tăng vốn điều lệ lên 764,566,760,000 đồng.

- Ngày 31/10/2019: Tăng vốn điều lệ lên 815,897,350,000 đồng.

- Ngày 23/09/2021: Tăng vốn điều lệ lên 831,506,610,000 đồng.

Cổ đông lớn

Top 3 cổ đông lớn sở hữu 29.23% công ty.