DNSE Detail Stock IBC
IBC

Apax Holdings., JSC

HOSE: CTCP Đầu tư Apax Holdings

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

0.00 tỷ

CẬP NHẬT

07/10/2022

CẬP NHẬT

07/10/2022

Tổng quan

CTCP Đầu tư Apax Holdings hoạt động trong lĩnh vực:

- Hoạt động tư vấn, quản lý
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ giáo dục, giáo dục văn hóa nghệ thuật, giáo dục mầm non, tiểu học, trung học, đại học và sau đại học
- Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính, hỗ trợ tổ chức tua du lịch, đại lý du lịch, dịch vụ lưu trú ngắn ngày
- Kinh doanh bất động sản; hoạt động dịch vụ vận tải...
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của Apax Holdings., JSC

EPS

1,378

Chỉ số P/E

0

Chỉ số P/S

0

Chỉ số P/B

-

Hệ số Beta

0.06

Tỷ suất cổ tức

-

Cổ tức tiền mặt/cổ phiếu

0

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài

0.15%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Ngọc Thủy

Tổng giám đốc

Travis Stewart

CTCP Đầu tư Apax Holdings hoạt động trong lĩnh vực:

- Hoạt động tư vấn, quản lý
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ giáo dục, giáo dục văn hóa nghệ thuật, giáo dục mầm non, tiểu học, trung học, đại học và sau đại học
- Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính, hỗ trợ tổ chức tua du lịch, đại lý du lịch, dịch vụ lưu trú ngắn ngày
- Kinh doanh bất động sản; hoạt động dịch vụ vận tải...

Lịch sử phát triển:

- Ngày 19/03/2012: Được thành lập với mức VĐL là 3,000,000,000 đồng. .

- Tháng 9/2015: ĐHĐCĐ công ty quyết định tăng vốn lên 63,010,600,000 đồng. Công ty hoàn thiện đợt tăng vốn vào ngày 07/09/2015 khi nhận giấy phép đăng ký kinh doanh số 0105824156 thay đổi lần thứ 4 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hà Nội.

- Ngày 16/05/2016 Công ty được Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 48/2016/GCNCP - VSD với số lượng chứng khóan đăng ký là 6,301,060 cổ phiếu với mã chứng khoán đăng ký là IBC.

- Ngày 25/10/2016: Giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu 10,000đ/CP.

- Ngày 12/12/2017: Hủy niêm yết trên sàn UPCoM.

- Ngày 15/12/2017: Là ngày giao dịch đầu tiên trên sàn HOSE với giá tham chiếu là 20,000 đ/CP.

- Ngày 03/07/2019: Tăng vốn điều lệ lên 764,566,760,000 đồng. .

- Ngày 31/10/2019: Tăng vốn điều lệ lên 815,897,350,000 đồng. .

- Ngày 23/09/2021: Tăng vốn điều lệ lên 831,506,610,000 đồng.

Thành viên Hội đồng quản trị

5.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của IBC dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 5.0 năm)


Ban giám đốc

5.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của IBC dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 5.0 năm)

Cổ đông lớn

Top 3 cổ đông lớn sở hữu 75.23% công ty.