DNSE Detail Stock FUCTVGF3
ETF

TVGF3

HOSE: Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Thiên Việt 3

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

0.00 tỷ

CẬP NHẬT

30/01/2023

CẬP NHẬT

30/01/2023

Tổng quan

Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Thiên Việt 3 hoạt động trong lĩnh vực:

.
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của TVGF3

Giá hiện tại

1,851

0

0

-

0

-

0

-

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Tổng giám đốc

Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Thiên Việt 3 hoạt động trong lĩnh vực:

.

Lịch sử phát triển:

- Ngày 27/10/2021 ngày giao dịch đầu tiên trên HOSE với giá 10.100 đ/CP .

Thành viên Hội đồng quản trị

0.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Hội đồng quản trị của FUCTVGF3 mới (nhiệm kỳ trung bình 0.0 năm)


Ban giám đốc

0.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Ban giám đốc của FUCTVGF3 mới (nhiệm kỳ trung bình 0.0 năm)