DNSE Detail Stock FUCTVGF3
ETF

TVGF3

HOSE: Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Thiên Việt 3

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

- tỷ

CẬP NHẬT

01/10/2023

Xem bảng giá

CẬP NHẬT

01/10/2023

Tổng quan

Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Thiên Việt 3 hoạt động trong lĩnh vực:

.
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của TVGF3

Giá hiện tại

0

0

0

-

0

-

0

-

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Tổng giám đốc

Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Thiên Việt 3 hoạt động trong lĩnh vực:

.

Lịch sử phát triển:

- Ngày 27/10/2021 ngày giao dịch đầu tiên trên HOSE với giá 10.100 đ/CP .

Thành viên Hội đồng quản trị


Ban giám đốc