DNSE Detail Stock FUCTVGF4
ETF

HOSE: Chứng chỉ Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Thiên Việt 4

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

- tỷ

CẬP NHẬT

21/09/2023

Xem bảng giá

CẬP NHẬT

21/09/2023

Tổng quan

Chứng chỉ Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Thiên Việt 4 hoạt động trong lĩnh vực:

.
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của

Giá hiện tại

0

0

0

-

0

-

0

-

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Tổng giám đốc

Chứng chỉ Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Thiên Việt 4 hoạt động trong lĩnh vực:

.

Lịch sử phát triển:

- Ngày 26/09/2022: Ngày giao dịch đầu tiên trên HOSE với giá 10,100 đ/CP.

Thành viên Hội đồng quản trị


Ban giám đốc