DNSE Detail Stock FUCVREIT
ETF

TC REIT

HOSE: Quỹ đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

0.00 tỷ

CẬP NHẬT

30/01/2023

CẬP NHẬT

30/01/2023

Tổng quan

Quỹ đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực:

- Quản lý danh mục đầu tư
- Hoán đổi danh mục
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của TC REIT

Giá hiện tại

1,146

0

0

-

0

-

0

2.00%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Tổng giám đốc

Quỹ đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực:

- Quản lý danh mục đầu tư
- Hoán đổi danh mục

Lịch sử phát triển:

- Quỹ được UBCKNN cấp phép phát hành chứng khoán lần đầu ra công chúng theo GCN số 22/GCN - UBCK ngày 20/05/2016
- Ngày 27/02/2017 giao dịch đầu tiên trên sàn HOSE với giá tham chiếu 10.000 đ/cp.

Thành viên Hội đồng quản trị

0.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Hội đồng quản trị của FUCVREIT mới (nhiệm kỳ trung bình 0.0 năm)


Ban giám đốc

0.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Ban giám đốc của FUCVREIT mới (nhiệm kỳ trung bình 0.0 năm)