Tin tức & sự kiện

19/01/2023

FUCVREIT: Báo cáo hoạt động đầu tư quý 4/2022

19/01/2023

FUCVREIT: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 11/01/2023 đến 17/01/2023

12/01/2023

FUCVREIT: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 04/01/2023 đến 10/01/2023

10/01/2023

FUCVREIT: Báo cáo hoạt động đầu tư tháng 12/2022

05/01/2023

FUCVREIT: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 28/12/2022 đến 03/01/2023

29/12/2022

FUCVREIT: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 21/12/2022 đến 27/12/2022

29/12/2022

FUCVREIT: Khắc phục sai lệch phát sinh trong cơ cấu danh mục đầu tư tại ngày 27/12/2022

22/12/2022

FUCVREIT: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 14/12/2022 đến 20/12/2022

15/12/2022

FUCVREIT: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 07/12/2022 đến 13/12/2022

14/12/2022

FUCVREIT: Sai lệch phát sinh trong cơ cấu danh mục đầu tư tại kỳ định giá ngày 13/12/2022

08/12/2022

FUCVREIT: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 30/11/2022 đến 06/12/2022

07/12/2022

FUCVREIT: Báo cáo hoạt động đầu tư tháng 11 năm 2022

01/12/2022

FUCVREIT: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 23/11/2022 đến 29/11/2022

01/12/2022

FUCVREIT: Thông báo hủy ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐH nhà đầ tư BT 2022 tại thông báo 1805/TB-SGDHCM ngày 04/10/2022

30/11/2022

FUCVREIT: Thông báo khắc phục sai lệch phát sinh trong cơ cấu danh mục đầu tư tại kỳ định giá 29/11/2022

24/11/2022

FUCVREIT: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 16/11/2022 đến 22/11/2022

24/11/2022

FUCVREIT: CBTT sai lệch phát sinh và và khắc phục sai lệch phát sinh trong cơ cấu danh mục đầu tư tại 22/11/2022

23/11/2022

FUCVREIT: Thông báo về việc hủy cuộc họp Đại hội nhà đầu tư bất thường năm 2022

17/11/2022

FUCVREIT: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 09/11/2022 đến 15/11/2022

17/11/2022

FUCVREIT: CBTT sai lệch phát sinh trong cơ cấu danh mục đầu tư ngày 15/11/2022