Tin tức & sự kiện

28/09/2022

FUCVREIT: CBTT sai lệch phát sinh trong cơ cấu danh mục đầu tư của quỹ

23/09/2022

FUCVREIT: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 14/09/2022 đến 20/09/2022

21/09/2022

FUCVREIT: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐH nhà đầu tư bất thường năm 2022

21/09/2022

FUCVREIT: Thông báo nhận được đơn từ nhiệm chủ tịch Ban đại diện quỹ TCREIT

15/09/2022

FUCVREIT: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 07/09/2022 đến 13/09/2022

08/09/2022

FUCVREIT: Thông báo thay đổi giấy phép thành lập và hoạt động

08/09/2022

FUCVREIT: Thông báo thay đổi người nội bộ

08/09/2022

FUCVREIT: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 31/08/2022 đến 06/09/2022

08/09/2022

FUCVREIT: Báo cáo hoạt động đầu tư tháng 8/2022

05/09/2022

FUCVREIT: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 24/08/2022 đến 30/08/2022

25/08/2022

FUCVREIT: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 17/08/2022 đến 23/08/2022

18/08/2022

FUCVREIT: Thông báo thay đổi người nội bộ

18/08/2022

FUCVREIT: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 10/08/2022 đến 16/08/2022

16/08/2022

FUCVREIT: Thông báo bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc đối với Bà Bùi Thị Thu Hà

n

12/08/2022

FUCVREIT: Báo cáo tổng kết hoạt động quản lý quỹ bán niên 2022

12/08/2022

FUCVREIT: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 03/08/2022 đến 09/08/2022

06/08/2022

FUCVREIT: Báo cáo hoạt động đầu tư tháng 7/2022

29/07/2022

FUCVREIT: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 20/07/2022 đến 26/07/2022

08/07/2022

FUCVREIT: Báo cáo hoạt động đầu tư tháng 6/2022

08/07/2022

FUCVREIT: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 29/06/2022 đến 05/07/2022