DNSE Detail Stock FUEDCMID
ETF

HOSE: Chứng chỉ Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

0.00 tỷ

CẬP NHẬT

26/01/2023

CẬP NHẬT

26/01/2023

Tổng quan

Chứng chỉ Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP hoạt động trong lĩnh vực:

.
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của

Giá hiện tại

0

0

0

-

0

-

0

90.53%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Tổng giám đốc

Chứng chỉ Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP hoạt động trong lĩnh vực:

.

Lịch sử phát triển:

- Ngày 29/09/2022: Ngày giao dịch đầu tiên trên HOSE với giá 9,502.13 đ/CP.

Thành viên Hội đồng quản trị

0.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Hội đồng quản trị của FUEDCMID mới (nhiệm kỳ trung bình 0.0 năm)


Ban giám đốc

0.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Ban giám đốc của FUEDCMID mới (nhiệm kỳ trung bình 0.0 năm)