DNSE Detail Stock FUEIP100
ETF

VN0FUEIP1007

HOSE: Chứng chỉ Quỹ ETF IPAAM VN100

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

0.00 tỷ

CẬP NHẬT

03/02/2023

CẬP NHẬT

03/02/2023

Tổng quan

Chứng chỉ Quỹ ETF IPAAM VN100 hoạt động trong lĩnh vực:

.
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của VN0FUEIP1007

Giá hiện tại

928

0

0

-

0

-

0

0.84%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Tổng giám đốc

Chứng chỉ Quỹ ETF IPAAM VN100 hoạt động trong lĩnh vực:

.

Lịch sử phát triển:

- Ngày 12/10/2021 ngày giao dịch đầu tiên trên HOSE với giá 10,613.57 đ/CP .

Thành viên Hội đồng quản trị

0.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Hội đồng quản trị của FUEIP100 mới (nhiệm kỳ trung bình 0.0 năm)


Ban giám đốc

0.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Ban giám đốc của FUEIP100 mới (nhiệm kỳ trung bình 0.0 năm)