DNSE Detail Stock FUEIP100
ETF

VN0FUEIP1007

HOSE: Chứng chỉ Quỹ ETF IPAAM VN100

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

0.00 tỷ

CẬP NHẬT

24/09/2022

CẬP NHẬT

24/09/2022

Tổng quan

Chứng chỉ Quỹ ETF IPAAM VN100 hoạt động trong lĩnh vực:

.
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của VN0FUEIP1007

EPS

928

Chỉ số P/E

0

Chỉ số P/S

0

Chỉ số P/B

-

Hệ số Beta

0

Tỷ suất cổ tức

-

Cổ tức tiền mặt/cổ phiếu

0

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài

0.72%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Tổng giám đốc

Website

Chứng chỉ Quỹ ETF IPAAM VN100 hoạt động trong lĩnh vực:

.

Lịch sử phát triển:

- Ngày 12/10/2021 ngày giao dịch đầu tiên trên HOSE với giá 10,613.57 đ/CP .