DNSE Detail Stock FUEKIV30
ETF

KIM VN30 ETF

HOSE: Chứng chỉ Quỹ ETF KIM GROWTH VN30

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

0.00 tỷ

CẬP NHẬT

08/02/2023

CẬP NHẬT

08/02/2023

Tổng quan

Chứng chỉ Quỹ ETF KIM GROWTH VN30 hoạt động trong lĩnh vực:

.
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của KIM VN30 ETF

Giá hiện tại

-20

0

0

-

0

-

0

88.02%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Tổng giám đốc

Chứng chỉ Quỹ ETF KIM GROWTH VN30 hoạt động trong lĩnh vực:

.

Lịch sử phát triển:

- Ngày 07/01/2022: Ngày giao dịch đầu tiên trên HOSE với giá 10,124 đ/CP.

Thành viên Hội đồng quản trị

0.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Hội đồng quản trị của FUEKIV30 mới (nhiệm kỳ trung bình 0.0 năm)


Ban giám đốc

0.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Ban giám đốc của FUEKIV30 mới (nhiệm kỳ trung bình 0.0 năm)