DNSE Detail Stock FUEKIV30
ETF

HOSE: Chứng chỉ Quỹ ETF KIM GROWTH VN30

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

0.00 tỷ

CẬP NHẬT

30/09/2022

CẬP NHẬT

30/09/2022

Tổng quan

Chứng chỉ Quỹ ETF KIM GROWTH VN30 hoạt động trong lĩnh vực:

.
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của

EPS

-30

Chỉ số P/E

0

Chỉ số P/S

0

Chỉ số P/B

-

Hệ số Beta

0

Tỷ suất cổ tức

-

Cổ tức tiền mặt/cổ phiếu

0

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài

92.48%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Tổng giám đốc

Website

Chứng chỉ Quỹ ETF KIM GROWTH VN30 hoạt động trong lĩnh vực:

.

Lịch sử phát triển:

- Ngày 07/01/2022: Ngày giao dịch đầu tiên trên HOSE với giá 10,124 đ/CP.