DNSE Detail Stock FUEMAV30
ETF

MAFM VN30

HOSE: Quỹ ETF MAFM VN30

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

0.00 tỷ

CẬP NHẬT

07/02/2023

CẬP NHẬT

07/02/2023

Tổng quan

Quỹ ETF MAFM VN30 hoạt động trong lĩnh vực:

- Quỹ đầu tư vào các lĩnh vực, ngành nghề mà pháp luật không cấm.
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của MAFM VN30

Giá hiện tại

4,468

0

0

-

0

-

0

82.12%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Tổng giám đốc

Soh Jin Wook

Quỹ ETF MAFM VN30 hoạt động trong lĩnh vực:

- Quỹ đầu tư vào các lĩnh vực, ngành nghề mà pháp luật không cấm.

Lịch sử phát triển:

- Ngày 08/12/2020 ngày giao dịch đầu tiên trên HOSE .

Thành viên Hội đồng quản trị

0.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Hội đồng quản trị của FUEMAV30 mới (nhiệm kỳ trung bình 0.0 năm)


Ban giám đốc

0.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Ban giám đốc của FUEMAV30 mới (nhiệm kỳ trung bình 0.0 năm)