DNSE Detail Stock FUEMAV30
ETF

HOSE: Quỹ ETF MAFM VN30

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

0.00 tỷ

CẬP NHẬT

01/10/2022

CẬP NHẬT

01/10/2022

Tổng quan

Quỹ ETF MAFM VN30 hoạt động trong lĩnh vực:

- Quỹ đầu tư vào các lĩnh vực, ngành nghề mà pháp luật không cấm.
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của

EPS

2,847

Chỉ số P/E

0

Chỉ số P/S

0

Chỉ số P/B

-

Hệ số Beta

0

Tỷ suất cổ tức

-

Cổ tức tiền mặt/cổ phiếu

0

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài

86.26%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Tổng giám đốc

Website

Quỹ ETF MAFM VN30 hoạt động trong lĩnh vực:

- Quỹ đầu tư vào các lĩnh vực, ngành nghề mà pháp luật không cấm.

Lịch sử phát triển:

- Ngày 08/12/2020 ngày giao dịch đầu tiên trên HOSE .