DNSE Detail Stock FUESSV30
ETF

SSIAM VN30

HOSE: Quỹ ETF SSIAM VN30

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

0.00 tỷ

CẬP NHẬT

06/02/2023

CẬP NHẬT

06/02/2023

Tổng quan

Quỹ ETF SSIAM VN30 hoạt động trong lĩnh vực:

- Quỹ mở, mô phỏng biến động chỉ số
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của SSIAM VN30

Giá hiện tại

3,929

0

0

-

0

-

0

39.85%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Tổng giám đốc

Quỹ ETF SSIAM VN30 hoạt động trong lĩnh vực:

- Quỹ mở, mô phỏng biến động chỉ số

Lịch sử phát triển:

- Ngày 18/08/2020 ngày đầu tiên cổ phiếu niêm yết trên sàn HOSE với giá tham chiếu 9,805.39 đ/CP.

Thành viên Hội đồng quản trị

0.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Hội đồng quản trị của FUESSV30 mới (nhiệm kỳ trung bình 0.0 năm)


Ban giám đốc

0.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Ban giám đốc của FUESSV30 mới (nhiệm kỳ trung bình 0.0 năm)