DNSE Detail Stock FUESSV30
ETF

SSIAM VN30

HOSE: Quỹ ETF SSIAM VN30

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

- tỷ

CẬP NHẬT

30/11/2023

Xem bảng giá

CẬP NHẬT

30/11/2023

Tổng quan

Quỹ ETF SSIAM VN30 hoạt động trong lĩnh vực:

- Quỹ mở, mô phỏng biến động chỉ số
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của SSIAM VN30

Giá hiện tại

0

0

0

-

0

-

0

26.00%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Quỹ ETF SSIAM VN30 hoạt động trong lĩnh vực:

- Quỹ mở, mô phỏng biến động chỉ số

Lịch sử phát triển:

- Ngày 18/08/2020 ngày đầu tiên cổ phiếu niêm yết trên sàn HOSE với giá tham chiếu 9,805.39 đ/CP.