DNSE Detail Stock FUESSVFL
ETF

HOSE: Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

0.00 tỷ

CẬP NHẬT

23/09/2022

CẬP NHẬT

23/09/2022

Tổng quan

Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD hoạt động trong lĩnh vực:

- Quỹ đầu tư hoán đổi danh muc ETF
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của

EPS

4,140

Chỉ số P/E

0

Chỉ số P/S

0

Chỉ số P/B

-

Hệ số Beta

0

Tỷ suất cổ tức

-

Cổ tức tiền mặt/cổ phiếu

0

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài

96.09%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Tổng giám đốc

Website

Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD hoạt động trong lĩnh vực:

- Quỹ đầu tư hoán đổi danh muc ETF

Lịch sử phát triển:

- Ngày 18/03/2020, ngày đầu tiên chứng chỉ quỹ giao dịch trên sàn HOSE

Thành viên Hội đồng quản trị

0.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Hội đồng quản trị của FUESSVFL mới (nhiệm kỳ trung bình 0.0 năm)


Ban giám đốc

0.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Ban giám đốc của FUESSVFL mới (nhiệm kỳ trung bình 0.0 năm)