DNSE Detail Stock FUEVN100
ETF

VINACAPITAL VN100 ETF

HOSE: Quỹ ETF VINACAPITALVN100

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

0.00 tỷ

CẬP NHẬT

27/01/2023

CẬP NHẬT

27/01/2023

Tổng quan

Quỹ ETF VINACAPITALVN100 hoạt động trong lĩnh vực:

- Tài chính và bảo hiểm
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của VINACAPITAL VN100 ETF

Giá hiện tại

-2,010

0

0

-

0

-

0

21.51%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Tổng giám đốc

Quỹ ETF VINACAPITALVN100 hoạt động trong lĩnh vực:

- Tài chính và bảo hiểm

Lịch sử phát triển:

- Ngày 21/07/2020, ngày đầu tiên chứng chỉ quỹ giao dịch trên sàn HOSE

Thành viên Hội đồng quản trị

0.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Hội đồng quản trị của FUEVN100 mới (nhiệm kỳ trung bình 0.0 năm)


Ban giám đốc

0.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Ban giám đốc của FUEVN100 mới (nhiệm kỳ trung bình 0.0 năm)