CFPT2214

HOSE

Chứng quyền FPT-HSC-MET12 phát hành bởi CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Giá gần nhất của CFPT2214

Biến động
1.54 - 2.05
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
91.40
Giá cơ sở gần nhất
80,100.00
Ngày giao dịch đầu tiên
05/01/2023
Ngày giao dịch cuối cùng
30/10/2023

Thông tin cơ bản của CFPT2214

Tài sản cơ sở
CTCP FPT
Kỳ hạn
11 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
10:1
Giá chuyển đổi
76.00
Khối lượng phát hành
7,000,00
Khối lượng niêm yết
7,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file