CHPG2215

HOSE

Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.22 phát hành bởi CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam

Giá gần nhất của CHPG2215

Biến động
0.01 - 0.86
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
23.10
Giá cơ sở gần nhất
20,400.00
Ngày giao dịch đầu tiên
19/07/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
24/03/2023

Thông tin cơ bản của CHPG2215

Tài sản cơ sở
CTCP Tập đoàn Hòa Phát
Kỳ hạn
9 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
10:1
Giá chuyển đổi
23.00
Khối lượng phát hành
10,000,00
Khối lượng niêm yết
10,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file