CHPG2219

HOSE

Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.24 phát hành bởi CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam

Giá gần nhất của CHPG2219

Biến động
0.01 - 0.99
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
26.94
Giá cơ sở gần nhất
21,200.00
Ngày giao dịch đầu tiên
06/09/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
08/03/2023

Thông tin cơ bản của CHPG2219

Tài sản cơ sở
CTCP Tập đoàn Hòa Phát
Kỳ hạn
7 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
5:1
Giá chuyển đổi
26.89
Khối lượng phát hành
6,000,00
Khối lượng niêm yết
6,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file