CHPG2226

HOSE

Chứng quyền HPG-HSC-MET10 phát hành bởi CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Giá gần nhất của CHPG2226

Biến động
1.70 - 4.89
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
26.78
Giá cơ sở gần nhất
27,200.00
Ngày giao dịch đầu tiên
17/01/2023
Ngày giao dịch cuối cùng
01/09/2023

Thông tin cơ bản của CHPG2226

Tài sản cơ sở
CTCP Tập đoàn Hòa Phát
Kỳ hạn
9 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
2:1
Giá chuyển đổi
19.50
Khối lượng phát hành
15,000,00
Khối lượng niêm yết
15,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file