CHPG2305

HOSE

Chứng quyền HPG/VCSC/M/Au/T/A5 phát hành bởi CTCP Chứng khoán Vietcap

Giá gần nhất của CHPG2305

Biến động
0.28 - 2.60
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
27.22
Giá cơ sở gần nhất
26,850.00
Ngày giao dịch đầu tiên
13/03/2023
Ngày giao dịch cuối cùng
03/08/2023

Thông tin cơ bản của CHPG2305

Tài sản cơ sở
CTCP Tập đoàn Hòa Phát
Kỳ hạn
6 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
2:1
Giá chuyển đổi
23.20
Khối lượng phát hành
4,000,00
Khối lượng niêm yết
4,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán Vietcap
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file