CHPG2314

HOSE

Chứng quyền mua HPG kỳ hạn 9 tháng của PHS phát hành bởi CTCP Chứng khoán Phú Hưng

Giá gần nhất của CHPG2314

Biến động
NA - NA
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
29.15
Giá cơ sở gần nhất
0.00
Ngày giao dịch đầu tiên
01/01/1
Ngày giao dịch cuối cùng
27/02/2024

Thông tin cơ bản của CHPG2314

Tài sản cơ sở
CTCP Tập đoàn Hòa Phát
Kỳ hạn
NA
Tỷ lệ chuyển đổi
2:1
Giá chuyển đổi
21.45
Khối lượng phát hành
3,000,00
Khối lượng niêm yết
NA
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán Phú Hưng
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
NA