CHPG2315

HOSE

Chứng quyền mua HPG kỳ hạn 12 tháng của KISVN phát hành bởi

Giá gần nhất của CHPG2315

Biến động
NA - NA
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
29.28
Giá cơ sở gần nhất
0.00
Ngày giao dịch đầu tiên
01/01/1
Ngày giao dịch cuối cùng
20/06/2024

Thông tin cơ bản của CHPG2315

Tài sản cơ sở
CTCP Tập đoàn Hòa Phát
Kỳ hạn
NA
Tỷ lệ chuyển đổi
3.6358:1
Giá chuyển đổi
25.25
Khối lượng phát hành
3,000,00
Khối lượng niêm yết
NA
Cty CK phát hành
NA
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
NA