CHPG2342

HOSE

Chứng quyền mua HPG kỳ hạn 12 tháng của VND phát hành bởi CTCP Chứng khoán VNDirect

Giá gần nhất của CHPG2342

Biến động
NA - NA
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
30.45
Giá cơ sở gần nhất
0.00
Ngày giao dịch đầu tiên
01/01/1
Ngày giao dịch cuối cùng
19/11/2024

Thông tin cơ bản của CHPG2342

Tài sản cơ sở
CTCP Tập đoàn Hòa Phát
Kỳ hạn
NA
Tỷ lệ chuyển đổi
9.0895:1
Giá chuyển đổi
21.82
Khối lượng phát hành
8,000,00
Khối lượng niêm yết
NA
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán VNDirect
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
NA