CMBB2209

HOSE

Chứng quyền MBB/4M/SSI/C/EU/Cash-13 phát hành bởi CTCP Chứng khoán SSI

Giá gần nhất của CMBB2209

Biến động
0.01 - 0.76
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
24.52
Giá cơ sở gần nhất
17,400.00
Ngày giao dịch đầu tiên
22/09/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
30/12/2022

Thông tin cơ bản của CMBB2209

Tài sản cơ sở
Ngân hàng TMCP Quân Đội
Kỳ hạn
4 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
2:1
Giá chuyển đổi
24.50
Khối lượng phát hành
19,000,00
Khối lượng niêm yết
19,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán SSI
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file