CMBB2318

HOSE

Chứng quyền mua MBB kỳ hạn 10 tháng của VND phát hành bởi CTCP Chứng khoán VNDirect

Giá gần nhất của CMBB2318

Biến động
NA - NA
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
24.92
Giá cơ sở gần nhất
0.00
Ngày giao dịch đầu tiên
01/01/1
Ngày giao dịch cuối cùng
19/09/2024

Thông tin cơ bản của CMBB2318

Tài sản cơ sở
Ngân hàng TMCP Quân Đội
Kỳ hạn
NA
Tỷ lệ chuyển đổi
4:1
Giá chuyển đổi
18.00
Khối lượng phát hành
5,000,00
Khối lượng niêm yết
NA
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán VNDirect
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
NA