CMSN2215

HOSE

Chứng quyền MSN-HSC-MET07 phát hành bởi CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Giá gần nhất của CMSN2215

Biến động
0.01 - 2.04
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
102.20
Giá cơ sở gần nhất
79,600.00
Ngày giao dịch đầu tiên
17/01/2023
Ngày giao dịch cuối cùng
01/09/2023

Thông tin cơ bản của CMSN2215

Tài sản cơ sở
CTCP Tập đoàn Masan
Kỳ hạn
9 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
10:1
Giá chuyển đổi
102.00
Khối lượng phát hành
7,000,00
Khối lượng niêm yết
7,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file