CSTB2218

HOSE

Chứng quyền STB/7M/SSI/C/EU/Cash-13 phát hành bởi CTCP Chứng khoán SSI

Giá gần nhất của CSTB2218

Biến động
0.01 - 1.78
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
28.02
Giá cơ sở gần nhất
25,350.00
Ngày giao dịch đầu tiên
22/09/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
29/03/2023

Thông tin cơ bản của CSTB2218

Tài sản cơ sở
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
Kỳ hạn
7 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
2:1
Giá chuyển đổi
28.00
Khối lượng phát hành
12,000,00
Khối lượng niêm yết
12,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán SSI
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file