CSTB2223

HOSE

Chứng quyền.STB.KIS.M.CA.T.23 phát hành bởi CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam

Giá gần nhất của CSTB2223

Biến động
0.20 - 1.67
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
23.55
Giá cơ sở gần nhất
23,600.00
Ngày giao dịch đầu tiên
21/10/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
27/02/2023

Thông tin cơ bản của CSTB2223

Tài sản cơ sở
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
Kỳ hạn
5 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
4:1
Giá chuyển đổi
21.11
Khối lượng phát hành
5,000,00
Khối lượng niêm yết
5,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file