CSTB2307

HOSE

Chứng quyền.STB.KIS.M.CA.T.26 phát hành bởi CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam

Giá gần nhất của CSTB2307

Biến động
0.20 - 0.89
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
31.30
Giá cơ sở gần nhất
30,750.00
Ngày giao dịch đầu tiên
16/06/2023
Ngày giao dịch cuối cùng
28/09/2023

Thông tin cơ bản của CSTB2307

Tài sản cơ sở
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
Kỳ hạn
4 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
5:1
Giá chuyển đổi
30.00
Khối lượng phát hành
8,000,00
Khối lượng niêm yết
8,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file