CTCB2207

HOSE

Chứng quyền TCB/VCSC/M/Au/T/A4 phát hành bởi CTCP Chứng khoán Bản Việt

Giá gần nhất của CTCB2207

Biến động
0.01 - 1.50
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
43.03
Giá cơ sở gần nhất
27,650.00
Ngày giao dịch đầu tiên
02/08/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
11/01/2023

Thông tin cơ bản của CTCB2207

Tài sản cơ sở
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam
Kỳ hạn
6 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
3:1
Giá chuyển đổi
43.00
Khối lượng phát hành
4,000,00
Khối lượng niêm yết
4,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán Bản Việt
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file