CTCB2216

HOSE

Chứng quyền mua TCB kỳ hạn 11 tháng của HSC phát hành bởi

Giá gần nhất của CTCB2216

Biến động
NA - NA
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
29.46
Giá cơ sở gần nhất
0.00
Ngày giao dịch đầu tiên
01/01/1
Ngày giao dịch cuối cùng
30/10/2023

Thông tin cơ bản của CTCB2216

Tài sản cơ sở
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam
Kỳ hạn
NA
Tỷ lệ chuyển đổi
4:1
Giá chuyển đổi
27.50
Khối lượng phát hành
10,000,00
Khối lượng niêm yết
NA
Cty CK phát hành
NA
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
NA