CTCB2216

HOSE

Chứng quyền TCB-HSC-MET11 phát hành bởi CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Giá gần nhất của CTCB2216

Biến động
1.40 - 1.92
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
33.10
Giá cơ sở gần nhất
27,100.00
Ngày giao dịch đầu tiên
05/01/2023
Ngày giao dịch cuối cùng
30/10/2023

Thông tin cơ bản của CTCB2216

Tài sản cơ sở
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam
Kỳ hạn
11 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
4:1
Giá chuyển đổi
27.50
Khối lượng phát hành
10,000,00
Khối lượng niêm yết
10,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file