CVHM2209

HOSE

Chứng quyền.VHM.KIS.M.CA.T.12 phát hành bởi CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam

Giá gần nhất của CVHM2209

Biến động
0.19 - 0.70
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
71.07
Giá cơ sở gần nhất
54,100.00
Ngày giao dịch đầu tiên
17/06/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
23/12/2022

Thông tin cơ bản của CVHM2209

Tài sản cơ sở
CTCP Vinhomes
Kỳ hạn
7 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
15.55:1
Giá chuyển đổi
69.98
Khối lượng phát hành
5,000,00
Khối lượng niêm yết
5,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file