CVHM2213

HOSE

Chứng quyền.VHM.KIS.M.CA.T.15 phát hành bởi CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam

Giá gần nhất của CVHM2213

Biến động
0.01 - 0.75
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
64.14
Giá cơ sở gần nhất
42,350.00
Ngày giao dịch đầu tiên
06/09/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
08/03/2023

Thông tin cơ bản của CVHM2213

Tài sản cơ sở
CTCP Vinhomes
Kỳ hạn
7 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
16:1
Giá chuyển đổi
63.98
Khối lượng phát hành
4,000,00
Khối lượng niêm yết
4,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file