CVHM2220

HOSE

Chứng quyền VHM-HSC-MET10 phát hành bởi CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Giá gần nhất của CVHM2220

Biến động
1.42 - 2.20
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
66.70
Giá cơ sở gần nhất
52,200.00
Ngày giao dịch đầu tiên
05/01/2023
Ngày giao dịch cuối cùng
30/10/2023

Thông tin cơ bản của CVHM2220

Tài sản cơ sở
CTCP Vinhomes
Kỳ hạn
11 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
5:1
Giá chuyển đổi
58.00
Khối lượng phát hành
7,000,00
Khối lượng niêm yết
7,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file