CVIC2308

HOSE

Chứng quyền mua VIC kỳ hạn 10 tháng của SSIN phát hành bởi CTCP Chứng khoán SSI

Giá gần nhất của CVIC2308

Biến động
NA - NA
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
54.70
Giá cơ sở gần nhất
0.00
Ngày giao dịch đầu tiên
01/01/1
Ngày giao dịch cuối cùng
07/08/2024

Thông tin cơ bản của CVIC2308

Tài sản cơ sở
Tập đoàn VINGROUP - CTCP
Kỳ hạn
NA
Tỷ lệ chuyển đổi
10:1
Giá chuyển đổi
50.00
Khối lượng phát hành
16,000,00
Khối lượng niêm yết
NA
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán SSI
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
NA